Naše služby

Slaboproudé elektroinstalace

Elektronické zabezpečovací systémy
Zařízení slouží k signalizaci proti nežádoucímu vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru nebo nežádoucí činnosti narušitele.
Elektrická požární signalizace
Signalizace je souborem technického zařízení, která slouží k detekci požáru při jeho vzniku a přivoláním patřičných osob a jeho likvidaci. Spolehlivě určí místo vzniku požáru, vyhlásí poplach, aktivuje a řídí evakuační systém v požárem zasažených oblastech.
Kamerové systémy
Zařízení slouží k dohledu a předcházení trestné činnosti. Nahrazuje fyzickou ostrahu. Použitelné oblasti (komerční stavby, průmysl, školství atd.) všude tam, kde je obtížné sledování člověkem.
Ozvučení budov
Ozvučovací systémy jsou používány pro přenos řeči a hudby do požadovaných částí objektu. Systém lze také využít jako evakuační.
PCO
Výstup systémů EPS, EZS je dálkově přenášen na stanoviště pultu centralizované ochrany s nepřetržitelnou obsluhou, která zajistí výjezd bezpečnostní agentury. Připadně u systému EPS obsluha zajistí výjezd hasičského záchranného sboru.
Videotelefony
Zařízení je jednou z možností, která přispívá k pocitu bezpečí a k ochraně majetku a zdraví. Než osobu pustíte do objektu můžete si jí prohlédnout ze svého bytu zabudovanou kamerou.

  • Osvědčení a certifikace